Krajské kolo atletického čtyřboje žáků ZŠP a ZŠS

Dne 26. 5. 2016 se na Městském stadionu v Tachově konal 50. ročník krajského kola Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních. Do Tachova se sjeli tři nejlepší závodníci a tři nejlepší závodnice, kteří uspěli v okresních kolech v rámci Plzeňského kraje. Z celkem sedmi okresů se jich závodů zúčastnilo šest a to okresy Plzeň – město, Plzeň – sever, Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov.
Závodilo se v tří členných týmech v celkem čtyřech disciplínách – hod míčkem, skok daleký, běh na 60m, běh na 800m dívky a běh na 1500m chlapci.

Nejlepším chlapeckým týmem bylo družstvo z domažlického okresu, které v součtu všech bodovaných disciplín získalo celkem 4296 bodů, na druhém místě bylo družstvo z okresu Plzeň – město s 4133 body a na třetím místě zabodovali domácí chlapci z okresu Tachov, kteří si vybojovali 3244 bodů.

Z družstva dívek si nejlépe vedl tým z okresu Domažlice (2718 bodů), na druhém místě se umístilo družstvo z okresu Klatovy (2284 bodů) a bronz získalo podobně jako u chlapců družstvo z tachovského okresu (1798 bodů).

V jednotlivcích byl po sečtení všech bodů nejúspěšnější David Červeňák z družstva okresu Domažlice, který s 1664 body obsadil první místo. Na druhém místě se umístil závodník okresu Plzeň – město Jaroslav Ornet s 1621 body a třetí místo získal taktéž závodník z okresu Plzeň – město Ján Samko se 1478 body.

Z dívek se na prvním místě s 1180 body umístila klatovská Jana Trávníčková, na druhém s 939 domažlická Denisa Lehmannová a na třetím místě se umístila závodnice z Klatov Alena Šebestová, která získala 907 bodů.

Tři nejlepší jednotlivci hoši a tři nejlepší dívky dále postupují do Národního kola Atletického čtyřboje žáků ZŠP a ZŠS, které se bude konat ve dnech 15. – 17. 6. 2016 v Kladně.

Zapsala: I. Kohoutová

2016-vyhodnoceni-ctyrboje3 2016-vyhodnoceni-ctyrboje4 2016-vyhodnoceni-ctyrboje2 2016-vyhodnoceni-ctyrboje1