Stopovaná

2016-ms-stopovana25 2016-ms-stopovana24 2016-ms-stopovana23 2016-ms-stopovana22 2016-ms-stopovana21 2016-ms-stopovana20 2016-ms-stopovana15 2016-ms-stopovana16 2016-ms-stopovana17 2016-ms-stopovana26 2016-ms-stopovana18 2016-ms-stopovana27 2016-ms-stopovana19 2016-ms-stopovana28

8. 6. 2016 se druhá třída vydala na pohádkovou stopovanou císařskou alejí k Jízdárně.  Děti po cestě plnily různé úkoly. Na své cestě potkaly např. vodníka a čerta. Stopovanou završily vydatnou svačinou a limonádou. Do školky se vrátily plné zážitků a dobré nálady.