Plavecký výcvik IV. třída ( 3. a 4. ročník) – Realizace 3.1. – 7. 3. 2017

Žáci se dočkali. 3.1. 2017 jim začal tolik očekávaný plavecký výcvik. Ne všem zdravotní stav dovolil se ho účastnit. Nejprve velké těšení překonaly obavy a strach. Ty však rychle po úvodním rozřazení do družstev zmizely. Důvodem byly hry s vodou – foukání a bublání do vody, brouzdání, potápění – hra na vodníky, pokládání na vodu s deskou, splývání, leh na zádech s deskou, klouzání do vody. Nechyběla pomoc plavčice, povzbuzování, pochvala. Odměnou za překonaný strach bylo volné plavání, vířivka a sauna. Důkazem toho, že si to žáci užívali, jsou fotografie šťastných usměvavých žáků.

bublání do vody

foukání do vody

položení na záda s deskou

a teď sám bez desky

nácvik položení na vodu

uvolnění

nácvik splývání

a teď sama!

relax ve vířivce

položení na záda s deskou a oporou nohou

splývání s vydechováním do vody

splývání s vydechováním do vody

splývání s vydechováním do vody

položení na záda s deskou a oporou nohou

 

Vypracovala: Mgr. Helena Frýblová