Tematické vyučování – DEN DIVADLA – 27. 3. 2017

Akce ZŠ Speciální III. třída,
Žáci ZŠ speciální zhlédli pohádku o Ušmudlané Marušce. Aktivně se do děje zapojovali. Zopakovali si manipulaci s předměty denní potřeby a jejich pojmenování. Vybarvili si omalovánky ze známých pohádek.