Školní výlet – SAFARI – 20. 6. 2017

Školního výletu se zúčastnili žáci ZŠ speciální III. třídy. Obsah výletu navazoval na výuku poznávání exotických zvířat. Žáci shlédli video Safari, prohlédli si zvířata na fotografiích a na obrázcích. Cestou alejí si zahráli na medvědy, opice a hrochy. Pokusili se nakreslit ta nejoblíbenější zvířata křídou na chodník.