Den otevřených dveří v DDM Mraveniště

Letos se žáci naší školy opět zúčastnili Dne otevřených dveří v Mraveništi. Vyzkoušeli si známé kroužky jako je střelba lukem a lezení po horolezeckém kameni. Měli také poprvé možnost okusit jaké je to být rybářem, nebo třeba fotbalistou. Návštěva se žákům velmi líbila.

vypracoval: 11. 9. 2017 Pavel Kaleja