MIKULÁŠ mezi dětmi

Dne 5. 12. 2017 zavítal mezi žáky naší školy a žáky MŠ Slovenská 969 a MŠ Tyršova 1546 Mikuláš se svými pomocníky – čerty a anděly. Hodné děti odměnil sladkostmi a psacími potřebami a ty zlobivé, čerti vyplatili koštětem. Žáci měli pro Mikuláše nacvičené krátké básničky nebo písničky.

Všem se mikulášská nadílka moc líbila. Děkujeme žákům a vyučujícím VII. ročníku za přípravu a zorganizování této akce.

Zapsala: Iveta Kubíčková