Mraveniště – den otevřených dveří.

Dne 22.11 2017 pro naši ZŠ a MŠ připravilo DDM  Mraveniště den otevřených dveří. Děti si vyzkoušely lezení po horolezecké stěně,vyrobily si záložku do knihy a zkusily si práci s keramickou hlínou. Za krásně připravené odpoledne děkujeme vedení DDM.
Pravidelně zařazujeme v rámci projektu Čteme dětem seznamování s našimi známými dětskými spisovateli a jejich díly.
Také našim malým parádnicím se velmi líbila výstava dřevěných šperků a přívěšků p. Františka Vanického.