Den Země

Ve dnech 16. 4. – 21. 4. 2018 se uskutečnilo projektové týdenní vyučování ke Dni Země.

Žáci k tomuto tématu malovali, kreslili, sledovali dokumentární filmy, četli odborné texty, prohlíželi knihy a časopisy, besedovali a vyprávěli si s učiteli o třídění odpadu, o drancování přírodního bohatství planety, o ochraně životního prostředí a hráli různé tematické hry. V pátek 21. 4. 2018 vše vyvrcholilo úklidem v okolí školy a vycházkou do přírody. Na závěr si žáci opekli buřty.


Vypracovali: 26. 4. 2018 Helena Zachová, Pavel Kaleja, Helena Frýblová