Podzimní vycházka -18.9.2018

Žáci V.ročníku ZŠ speciální si vyšli na podzimní vycházku do lesa a mezi zahrady, aby poznávali hlavní znaky podzimu a naučili se rozlišit strom listnatý a jehličnatý. Cestou ochutnali jablíčka a nasbírali přìrodniny, ze kterých budeme v dalších dnech vyrábět.