Využíváme dopravní hřiště v MŠ Pošumavská ulice.

Pravidelně také využíváme dopravní hřiště v MŠ Pošumavská ulice. Děti se zde vzdělávají nejen v dopravní výchově, která je pro ně velmi důležitá, ale také si zlepšují své pohybové schopnosti a sociální návyky.