Tematické vyučování – DEN STROMŮ – 19. 10. 2018

Žáci ZŠ speciální V. třídy se vypravili na vycházku do aleje a kolem řeky Mže, kde pozorovali stromy jehličnaté i listnaté. Učili se přiřadit k jednotlivým stromům listy i šišky. Cestou sbírali přírodniny, které využijeme ve škole. Šišky a listy jsme počítali a třídili do skupin podle velikosti. Z nasbíraných šišek jsme vyrobili velkou sovu. Na závěr jsme si poslechli píseň Stromy od Z. Svěráka a J. Uhlíře.