Slavnost pod lipou

Dne 12. 10. 2018 se děti z mateřské školy zúčastnily slavnostního dopoledne ke 100. výročí vzniku Českolslovenské republiky na zahradě základní školy. Slavnost pod lipou se všem přítomným velice líbila.