Den otevřených dveří a zápis na školní rok 2019/2020 v MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V MATEŘSKÉ ŠKOLE, SLOVENSKÁ 969, TACHOV

Dne 9. května 2019 od 10 hodin do 15 hodin.

Zveme všechny, kteří mají zájem prohlédnout si prostory mateřské školy.

Mateřská škola je součástí Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995.

Organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školskou službu v MŠ poskytuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a v ZŠ žákům se zdravotním postižením.

Zákonní zástupci při zápisu svého dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží:

  • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz.

Mgr. Lenka Hovězáková

ředitelka školy