Školní rok 2019/2020 – 70. výročí založení školy a 10. výročí sloučení s MŠ.