Dudák Pavel Švanda na návštěvě ve škole.

V listopadu 2019 školou zněl neobvyklý hudební nástroj – dudy. Dudák Pavel Švanda přišel žákům 2. a 3. roč. ZŠ a žákům ze ZŠS popsat nejenom tento hudební nástroj, ale také kroj. Společně si s dětmi zazpíval písně a krásně u zpěvu na dudy hrál. Děti a paní učitelky měly možnost si vyzkoušet na dudy zahrát a zjistili, že to není vůbec snadné. Během hodiny Vv si děti Švandu dudáka krásně vybarvily a 1 obrázek dostal dudák Pavel Švanda od žáků na památku.

Vypracovala Lucie Šlapáková