„Jak se mají zvířátka v zimě“

10. prosince se žáci 1. stupně ZŠ a ZŠS zúčastnili ekologického výukového programu „Jak se mají zvířátka v zimě“. Hravou formou se seznámili s tím, jakým způsobem přečkávají zimu různí živočichové, co v zimě potřebují a jaká znamení o jejich pobytu můžeme najít. Na závěr každý žák vyrobil dobrotu pro ptáčky v podobě jablíčka se slunečnicovými semínky.

Vypracovala Lucie Šlapáková