Pohybové hry dětí na téma „vesmír“.

Dne 16.1. 2020 děti z druhé třídy MŠ navštívily Revis, kde cvičily a hrály pohybové hry na téma :“vesmír“.