Pozorování jelena

Dne 7.2. 2020 děti z druhé třídy MŠ na procházce zblízka pozorovaly jelena.