Koncem roku 2019 se naše škola zúčastnila projektu „The Global Angel Wings Project“.

Mgr. Iveta Kubíčková se zhostila vedení projektu skvěle. Vytvořila pro každou třídu šablony pírek. Pírka děti vybarvily a následně je paní Kubíčková upevnila na tabuli, která je ve vestibulu školy.

U Andělských křídel se poté většina žáků a zaměstnanců školy vyfotila a vznikla krásná koláž. Během focení jsme s dětmi diskutovali o projektu. Děti měly za úkol vyjmenovat vlastnosti, které jsou podle nich v životě důležité. Tyto jsme pak dopsali kolem
Andělských křídel.
Zde jsou slova, která děti jmenovaly: empatie, přátelství, zdraví, ohleduplnost, lidskost, pokora, úcta, klid, sounáležitost, respekt, mír, pomoc, štěstí, spokojenost, naděje, upřímnost, laskavost, spolehlivost, spravedlnost, ochrana, soucit, tolerance, radost.

Vypracovala Lucie Šlapáková