Zápis do 1. ročníku školy 2020

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ZŠ – zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, ZŠ speciální

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2020/2021: bez osobní přítomnosti dětí ve škole
8. dubna 2020, 14.00h – 16.00h
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019.

Zákonní zástupci zašlou datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo u zápisu osobně předloží:
• žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• rodný list dítěte (v případě osobní přítomnosti zákonného zástupce u zápisu)
• občanský průkaz zákonného zástupce (v případě osobní přítomnosti zákonného zástupce u zápisu).

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 14. 4. 2020.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k

soubory ke stažení a k vyplnění:

Žádost o přijetí – 1. ročník

Žádost o odklad školní docházky

ZÁPIS 2020

Informovaný souhlas k zápisu