Informace o obnovení provozu mateřské školy

Vážení zákonní zástupci,

s účinností od 8. 6. 2020 je možná osobní přítomnost dětí v mateřské škole.
Provoz MŠ:
• bude zachován v běžné podobě od 6.30h do 16.00h
• školní stravování v běžné podobě
• povinností pedagogických a provozních pracovníků, zákonných zástupců je dodržování bezpečnostních a hygienických opatření
• povinností zákonných zástupců je seznámit se a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Bezpečnostní a hygienická pravidla:
• před budovou MŠ dodržovat odstupy 2m
• pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu
• doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte)
• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do budovy MŠ vstoupit
• měření tělesné teploty dětí

Níže najdete odkazy ke stažení dokumentů:

– informace

– čestné prohlášení