Osobní přítomnost žáků ZŠ a ZŠ speciální ve škole

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

V Tachově dne 1. 6. 2020

Vážení zákonní zástupci,

s účinností od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020 je možná osobní přítomnost žáků ZŠ a ZŠ speciální (školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona) ve škole a to na základě zvážení a rozhodnutí zákonných zástupců, přičemž docházka není pro žáky povinná. Vzdělávací aktivity ve škole, ve výše uvedeném období, budou realizovány pro neměnné skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině 15.

Pro žáky 1. stupně ZŠ budou vzdělávací aktivity organizovány pravidelně každý pracovní den od 8h do 15.40h.

Pro žáky 2. stupně ZŠ bude dobrovolná přítomnost ve škole umožněna z důvodu individuální nebo skupinové konzultace, setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění učiva), třídnických hodin, socializačních aktivit, vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí žáků, odevzdání učebnic a to v režimu každé pondělí, úterý, středa od 8h do 10h.

Pro žáky ZŠ speciální (1. roč. – 10. roč.) budou vzdělávací aktivity organizovány s přihlédnutím ke zdravotním hendikepům žáků a to na základě individuální konzultace se zákonnými zástupci, pravidelně každý pracovní den od 8h, ukončení dle individuální domluvy se zákonným zástupcem.

Ranní družina nebude poskytována.

Abychom připravili podmínky pro realizaci vzdělávacích aktivit ve škole, žádáme Vás o vyjádření vašeho zájmu o účast vašeho dítěte na vzdělávacích aktivitách.

Níže najdete odkazy ke stažení dokumentů: