O děti zdravotníků a dalších profesí se stará ZŠ P. Jilemnického