Adventní vyrábění- tematické vyučování – 26. 11. 2020

Cíl: Poznávat tradiční lidové svátky. Utvářet si vztah k manuálním činnostem.

Úkol: Seznámit se s vánočními svátky, využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii, prvky lidových tradic – výroba svícnu, ozdobená sklenice. Žáci ZŠ speciální II. třídy se seznámili s vánočními svátky. Poslechli si předčítání z barevných karet – adventní a lidové tradice. Z papíru si vyrobili svíčku pro maminku a tatínka na první adventní neděli. S pomocí si ze sklenice udělali vánoční svícen a ozdobili jej mašlí a sušeným pomerančem.