Předání daru

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 přišla do 3. a 4. ročníku ZŠ vzácná návštěva.
Byla jí paní Bohdana Maršálková, která přinesla finanční hotovost z prodeje
vlastnoručně vyráběných krásných stromečků.

Za perfektní školní práci a příkladné chování získala finanční dar
Leona Dušková ze 4. ročníku ZŠ. Leonce velice gratulujeme!
Dar si převzala Leonky maminka. Paní Bohdaně Maršálkové velice děkujeme,
vážíme si toho, že právě naše škola byla vybrána! Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková