V Tachově dne 1. 3. 2021

Oznámení

Vykonávání péče o děti za nouzového stavu od 1. 3. 2021

Vážení zákonní zástupci,

 • organizace poskytuje nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let
 • péče je poskytována od 1. 3. 2021 v pracovních dnech od 6h do 16h
 • rozsah péče je zajišťován dětem zákonných zástupců, kteří jsou:
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • obecní policie
 • poskytovatelů zdravotních služeb
 • orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 180/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • sociální pracovníci zařazeni k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • Finanční správy České republiky
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • zaměstnanci školního stravování
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury
 • zaměstnanci České pošty

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Mgr. Lenka Hovězáková

ředitelka školy

zde je originál písemnosti ke stažení

Péče o děti za nouzového stavu – info.pdf