Pohádkové hry, dramatizace, tvoření

Děti si v MŠ užívaly pohádkové hry, dramatizace, tvořily.