Děti zkoumaly části rostliny

V měsíci dubnu si děti z MŠ zkoumaly části rostliny a také se učily písničku : “ Petrklíč „.