Ukončení vykonávání nezbytné péče o děti vybraných profesí od 12. 4. 2021

Oznámení
Ukončení vykonávání nezbytné péče o děti vybraných profesí od 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

 • od 12. 4. 2021 organizace ukončuje poskytování nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let v MŠ a ZŠ
 • od 12. 4. 2021 budou děti a žáci, vybraných profesí, docházet do svých kmenových škol

 

vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy

dokument zde ke stažení: Péče o děti po zrušení nouzového stavu – info