Muzejní zahrada.. sportování a hry na průlezce

Dne 5.5. děti z MŠ navštívily muzejní zahradu, kde sportovaly a hrály si na průlezce.