Poznávání jarních květin

Děti z MŠ poznávaly jarní květiny např. formou poznávacích či smyslových her, užitím praktických situací.