Školní výlet – Poznáváme přírodu – 21. 6. 2021

Školního výlet si žáci ZŠ speciální II. třídy užili. Vyrazili jsme do přírody se svačinou a pitím na celé dopoledne. V lese bylo příjemně. Cestou jsme sbírali šišky a větvičky, vyprávěli si , co v lese roste a jaká zvířata zde bydlí.

Z přírodnin jsme stavěli domečky a pak si slepili panáčka. Porovnávali jsme strom listnatý a jehličnatý. Na zakončení letošního školního roku jsme si opekli buřty.