Tematického vyučování – Podzimní vyrábění – 4. 10. 2021

Žáci ZŠ speciální VII. třídy se seznámili s charakteristickými znaky podzimu. Procvičovali počty prostřednictvím šišek a jiných přírodnin. Z nich si pak vyrobili s velkým nadšením sovy. Postupovali podle pokynů a pracovního schématu, někteří s větší pomocí. Sovy se dětem povedly, měly z nich velkou radost. Vyzdobíme si s nimi prostory ve škole.

Zapsala: Wagerová