Výlet vlakem do kravína

Děti z druhé třídy se vydaly na výlet vlakem do kravína.