Výlet

Dne 19. 5. 2022 jsme se s družinou vydali na turistický výlet. Žáci si předem připravili pro své kamarády úkoly, které cestou plnili. Využili jsme překážek, které nás v přírodě potkaly a úspěšně je překonávali. Nechybělo občerstvení od pozorné maminky a ani zmrzlina za odměnu pro sportovce.