Babička Země

Ve čtvrtek dne 16. června 2022 se žáci 4. a 5. roč. ZŠ zúčastnili ekologicky vzdělávacího programu Babička Země.
Zopakovali si třídění odpadu, důležitost ochrany životního prostředí, naučili se písničku a na závěr relaxovali u poslechu Vltavy od Bedřicha Smetany.

Bc. Lucie Šlapáková, Dagmar Kilkovská