Zelený pás Evropy (Greenbelt)

V pondělí dne 27. června 2022 se žáci 1. stupně ZŠ zúčastnili vzdělávacího programu Zelený pás Evropy v Revisu v Tachově.
Pro žáky byla připravena přednáška s názornou videoprojekcí o vývoji a úloze Zeleného pásu v Evropě. Po občerstvení a krátké přestávce si žáci prohlédli venkovní expozici, která obsahuje několik hmatových reliéfů znázorňujících rostliny a zvířata žijící v oblasti Českého lesa, informační panely a sochu vlka jako symbol divoké přírody.

Vypracovali: Mgr. Helena Frýblová, Pavel Kaleja, Dagmar Kilkovská, Bc. Lucie Šlapáková