ENGLICH SPEAKING COUNTRIES – Anglicky mluvící země

V pondělí 21. 11. 2022 se žáci III., IV. a IX. třídy seznámili s vybranými anglicky mluvícími zeměmi a základními reáliemi těchto zemí.
Vše si přečetli v anglickém jazyce a porozumění zkontrolovali na kartě s českým překladem.
Dále žáci shlédli video na téma výslovnost názvů anglicky mluvících zemí.
Na závěr vypracovali kvíz.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková