Zvětšovací lupa text Reado (nejen) pro slabozraké

DIGITALIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V rámci realizace investice národního plánu obnovy komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace byla na základní školu zakoupena externí zvětšovací lupa se čtecím zařízením. Lupa nachází využití zejména při vzdělávání slabozrakých žáků školy.
Samotná lupa se skládá ze tří částí, a to z lupy (dotykový mobilní telefon se speciálně upraveným softwarem), z držáku na lupu a z externí zobrazovací jednotky – tabletu. Práce s lupou je velmi intuitivní a nabízí velkou škálu možností – lupa, kalkulačka, galerie či čtečka, která dokáže převést tištěný text do zvukové podoby (a to nejen v českém jazyce, ale i v mnoha cizích jazycích). Lupa také umí převést text do elektronické podoby, díky tomu je možné digitalizovat různé texty, do kterých je pak možné vpisovat přímo v tabletu či později na počítači. Lupa zobrazuje texty z učebnic, pracovních listů či sešitů, natočením zobrazí na zařízení i aktuálně psané učivo na tabuli. Lupu lze ovládat i pomocí externí klávesnice.

Lupa se stala nedílnou součástí vzdělávání slabozrakých žáků, je výborným pomocníkem v hodinách, pomáhá rozvíjet digitální kompetence žáků školy a jejich informatické myšlení.

Zapsala: Mgr. Iva Kohoutová