Tématický blok – já a moje rodina

Předškoláci v MŠ se v rámci tématického bloku já a moje rodina učili kreslit svou postavu, spojovat písmena ke slovům, ukazovali si fotografie své rodiny a pomocí včelky bee bot se naučili jednoduché kódování.