Informační systémy

Od školního roku 2022/2023 se žáci 1. a 2. stupně ZŠ vzdělávají v novém vzdělávacím oboru – Informatika.

V rámci rozvoje informatického myšlení vznikly na naší škole informační systémy v podobě tématicky zaměřených nástěnek: Evoluce člověka-Pravěk; English speaking countries-Anglicky mluvící země; Informatika; Vesmír-Sluneční soustava. Nástěnky v kombinaci s digitální technologií rozvíjejí u žáků digitální kompetence, jež jsou také novinkou v revizi Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková