Školní výlet do ZOO v Plzni

Žáci 8., a 9. ročníku naší školy vyrazili ve středu 17. 5. 2023 na školní výlet. Ráno jeli autobusem do Plzně, kde navštívili Zoologickou a botanickou zahradu.

Zde si mohli prohlédnout zvířata ze všech kontinentů. Získané informace a poznatky mohou dále uplatnit ve výuce zeměpisu a přírodopisu.


Všem se návštěva ZOO velmi líbila, nejvíce byli nadšeni z pavilonu lvů.
Zapsala: Iveta Kubíčková