Dům dětí a mládeže Tachov

V úterý 7. září 2021 návštívili žáci ZŠ a ZŠS Dům dětí a mládeže v Tachově.

Seznámili se se zájmovými aktivitami pro volný čas, které se v Mraveništi vyučují. Vyrobili si kapesní zrcátko, jehelníček a vyzkoušeli lezeckou stěnu.

V Mraveništi se žákům velice líbilo.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Dokončení oslav 70. výročí založení ZŠ a 10. výročí sloučení s MŠ

Dne 28. června 2021 proběhl ve škole slavnostní den, kdy jsme dokončili oslavy 70. výročí založení ZŠ a 10. výročí sloučení s MŠ. Byla představena knížka básniček Calvinovy básničky do kapsy,
jehož autorkou je Bc. Lucie Šlapáková (alias Aalma L.), Knížku básniček ilustrovali žáci ze ZŠ a ZŠS. Jako poděkování obdrželi žáci od autorky knihy angličtiny.


Dále bylo slavnostně odhaleno a představeno nové logo školy. Autorkou je opět Bc. Lucie Šlapáková. Poté se všichni zúčastnění přesunuli na školní zahradu, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení a nakrojil se krásný a hlavně velice chutný dort ve tvaru nového školního loga, který vyrobila Mgr. Helena Frýblová.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovně zážitkový den ve Sport studiu Sandow, Mariánské Lázně

Dne 23. 6. 2021 se uskutečnil, ve Sport studiu Sandow Mariánské Lázně, „Sportovně zážitkový den“ pro žáky školy. Tento den byl realizován z projektu „Šablony II“. V průběhu dopoledního programu se žáci školy seznámili se zajímavou historií a osobnostmi Sandowa.

Setkali se také osobně se zakladatelem Sandowa PhDr. Luďkem Noskem. Žáci si vyzkoušeli a zažili cvičení s vlastní váhou, kruhový trénink, také cvičení a ukázku na posilovacích strojích. Na vše odborně dohlížel a vedl pan Milan Uxa, který také žáky zapojil do zajímavé přednášky o významu stravování, pitného režimu a praktikování zdravého životního stylu. Celý program byl realizován ve sportovně klidném a příjemném prostředí a duchu a žáci si tak odnesli spoustu zajímavých zážitků, inspirace a motivace k dalšímu „hýbání se“.

Zpracovala: Mgr. Lenka Hovězáková

Školní výlet – Hornické muzeum v Plané

Dne 24. června 2021 žáci III. třídy/3. a 4. ročníku ZŠ vyrazili na školní výlet.

Nejprve si prošli Tachov až k Památníku na Mohyle. Poté autobusem vyrazili do Plané, kde si prošli náměstí a kolem kostela namířili k Hornickému muzeu. Exkurze Hornického muzea se žákům velice líbila.

 

Průvodce provedl žáky štolou a muzeem. Na závěr si žáci zakoupili krásné suvenýry.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Mezinárodní den dětí – povolání

Dne 1. června 2021 žáci III. třídy/3. a 4. ročníku ZŠ slavili Mezinárodní den dětí.

Celý den probíhalo tématické vyučování na téma: POVOLÁNÍ.

Žáci si vyzkoušeli různá povolání – prodavač/ka, pekař/ka, letuška/pilot, zpěvák/zpěvačka, baletka.

Prvním povoláním bylo prodavač/ka, kdy si za papírové peníze kupovali a prodávali dárečky (propisky a čokoládky), které si pak odnesli domů.
Jako pekaři si v domácí pekářně upekli sladký mazanec. Byl snězený raz, dva, tři…

Dále žáci dostali palubní vstupenky a s letuškami a pilotem odletěli z Prahy do Paříže. Během letu dostali také malé občerstvení.

Na hodině HV si zahráli na zpěváky a na závěr dne shlédli dokumentární film o baletkách.

Celý den si žáci opravdu užili a domů odcházeli obohaceni o cenné zkušenosti.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková