Tematické vyučování – KERAMIKA-11.1.-12.1.2021

Žáci ZŠ speciální II. třídy se učili prostřednictvím práce s keramickou hlínou zvládat přiměřené pracovní dovednosti a utvářet si vztah k manuálním činnostem. Zkusili si zpracovávat kus modelovací hmoty, vyválet placku a vykrojit požadovaný tvar. Žáci si sami nebo s dopomocí zkusili nazdobit vyrýváním a dolepováním srdíčko, ptáčka, nebo zajíčka. Po prvním výpalu budeme výrobky ještě glazovat a vyrobíme si hezké dárky pro rodiče na jaro.

Předání daru

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 přišla do 3. a 4. ročníku ZŠ vzácná návštěva.
Byla jí paní Bohdana Maršálková, která přinesla finanční hotovost z prodeje
vlastnoručně vyráběných krásných stromečků.

Za perfektní školní práci a příkladné chování získala finanční dar
Leona Dušková ze 4. ročníku ZŠ. Leonce velice gratulujeme!
Dar si převzala Leonky maminka. Paní Bohdaně Maršálkové velice děkujeme,
vážíme si toho, že právě naše škola byla vybrána! Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Předvánoční čas

Předvánoční dny si žáci 3. a 4. roč. ZŠ příjemně vychutnali. Shlédli výstavu krásných betlémů v Muzeu Českého lesa v Tachově. Všechny betlémy – originální loutkový, velkoplošný i tachovský, se žákům velice líbily.

Užili si také vánoční besídku. Za poslechu vánočních koled ochutnali vánoční cukroví, vytvořili originální vánoční svícen, naučili se balit vánoční dárečky a zapálili dlouhé prskavky.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Vánoční besídka

V rámci oslav Vánoc žáci 6. a 9. ročníků navštívili Muzeum Českého lesa v Tachově, kde probíhala výstava dřevěných betlémů. Žákům se líbil nový velký téměř živý betlém. Také se seznámili s původem tradice slavení Vánoc.
Ve třídě si žáci udělali vánoční besídku. Pouštěli reprodukce koled, které si broukali, vyprávěli si zážitky, snědli si donesené cukroví, vypili čaj a hráli různé společenské hry. Proběhl také třídní turnaj v dámě.
Na závěr jsme se všichni sešli u Andělských křídel a vánočního stromku, kde paní ředitelka popřála všem žákům a pedagogům veselé svátky.

Vypracovali dne: 21. 12. 2020 Pavel Kaleja, Helena Zachová

Adventní vyrábění- tematické vyučování – 26. 11. 2020

Cíl: Poznávat tradiční lidové svátky. Utvářet si vztah k manuálním činnostem.

Úkol: Seznámit se s vánočními svátky, využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii, prvky lidových tradic – výroba svícnu, ozdobená sklenice. Žáci ZŠ speciální II. třídy se seznámili s vánočními svátky. Poslechli si předčítání z barevných karet – adventní a lidové tradice. Z papíru si vyrobili svíčku pro maminku a tatínka na první adventní neděli. S pomocí si ze sklenice udělali vánoční svícen a ozdobili jej mašlí a sušeným pomerančem.