Koncem roku 2019 se naše škola zúčastnila projektu „The Global Angel Wings Project“.

Mgr. Iveta Kubíčková se zhostila vedení projektu skvěle. Vytvořila pro každou třídu šablony pírek. Pírka děti vybarvily a následně je paní Kubíčková upevnila na tabuli, která je ve vestibulu školy.

U Andělských křídel se poté většina žáků a zaměstnanců školy vyfotila a vznikla krásná koláž. Během focení jsme s dětmi diskutovali o projektu. Děti měly za úkol vyjmenovat vlastnosti, které jsou podle nich v životě důležité. Tyto jsme pak dopsali kolem
Andělských křídel.
Zde jsou slova, která děti jmenovaly: empatie, přátelství, zdraví, ohleduplnost, lidskost, pokora, úcta, klid, sounáležitost, respekt, mír, pomoc, štěstí, spokojenost, naděje, upřímnost, laskavost, spolehlivost, spravedlnost, ochrana, soucit, tolerance, radost.

Vypracovala Lucie Šlapáková

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2020/2021: 8. dubna 2020, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 14. 4. 2020.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz

Dopis Michalu Davidovi

V únoru měli žáci 3., 4. a 5. ročníku na hodině informatiky za úkol napsat dopis někomu blízkému.
Jeden z dopisů směřoval Michalu Davidovi. Dopis jsme Michalu poslali a o týden později přišla odpověď :-):

Dobrý den Lucko,

Moc děkuji za milý email a pozvání k Vám. Bohužel teď nevím, kdy budu mít cestu do okolí Tachova,
alespoň posílám poštou Erikovi CD a podepsanou fotku. Moc ho pozdravujte.

S pozdravem Michal David

Z odpovědi a z dárku měl Erik ohromnou radost, dojetím nemohl ani mluvit :-). Děti se společně vyfotily a fotky s velikánským poděkováním poslaly Michalu Davidovi. Budeme se těšit, že někdy zazvoní u našich školních dveří.

Vypracovala Lucie Šlapáková

Poutníci

Dne 13. 2. 2020 se žáci 2. stupně zúčastnili skvělého koncertu bluegrassové kapely Poutníci v Kině Mže. Žákům byly představeny hudební nástroje typické pro country hudbu jako je banjo, mandolína a dobro. Poutníci nám zahráli převážně americkou country hudbu, ale nezapomněli ani na písně Michala Tučného.

Vypracoval dne: 13. 2. 2020 Pavel Kaleja