Velikonoční dekorace

Se žáky VIII. třídy ZŠS jsme se připravovali na Velikonoce. Z knihy „Lidové tradice“ jsme si přečetli o historickém původu Velikonoc. Připomněli jsme si velikonoční symboly a jejich význam – (pomlázka, vajíčka, beránek, zajíček). S pomocí jsme naplnili sklenice kytičkami, mechem, větvičkami, skořápkami a vytvořili tak pěknou dekoraci. Z kartonu a provázku jsme udělali hlavy zajíčků, vajíčka omotaná provázkem, z vlny a dřívek barevné motýlky, z vyfouklých vajíček pěkné kraslice.

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2023/2024

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2023/2024:
5. dubna 2023, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2022/2023.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
• kopii rodného listu dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 21. 4. 2023.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k

Kniha od začátku do konce

„Březen měsíc knihy“. 1. – 3. 3. 2023 jsme si v družině v I. oddělení zahráli na malé spisovatele a ilustrátory. Povídali jsme si o tom, jak kniha vzniká a kdo všechno se na její tvorbě podílí. Žáci si vybrali pohádku, kterou sami ilustrovali a vymysleli k ní svůj příběh. Vyhrála Sněhurka. Každý si vybral svůj obrázek, který namaloval. Společně jsme napsali k jednotlivým obrázkům příběh. V našem „nakladatelství“ jsme knihu vytiskli a svázali. Na závěr nemohla chybět autogramiáda. Každý si svou knihu odnese domů.

Základy společenského chování

Se žáky VIII. tř. ZŠS jsme si připomněli základy společenského chování. Ve školní kuchyňce jsme připravili slavnostní tabuli a povídali si se žáky o správném stolování. Vyzkoušeli jsme i slavnostní přípitek. Při hudbě vyzvali chlapci děvčata k tanci a všichni si pěkně zatančili. Pořad ČT edu ,,Ty Brďo“ nás provedl společenskou etiketou a s knihou „Tajemství slušného chování“ jsme zažili mnoho veselých příhod. Všichni jsme se krásně oblékli a tento den si moc užili.

BLÍŽÍ SE MASOPUST – 8. 2. 2023 – DRUŽINA II

Zima se nám přehoupla do druhé poloviny a to je doba masopustního veselí.

Proto jsme si se žáky ze školní družiny vyrobili krásné masky, vyzdobili družinu veselými obrázky. Přečetli jsme si o zvycích, tradicích a pustili pohádky:

„Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu“
„Bubáci a hastrmani – Masopust.“

Vypracovala: Zušťáková Naděžda, Matoušková Martina, Šrejmová Renata

Slavnostní otevření odborných učeben a výtahu

Dne 21. 12. 2022 se ve škole uskutečnilo slavnostní otevření odborných učeben (3 tréninkových pracovišť) a nové přístavby s výtahem. Slavnostní otevření odborných učeben a výtahu bylo spojeno s tradiční školní akcí a to vánočním zpíváním na schodech. Toto předvánoční setkání pedagogičtí pracovníci a žáci školy realizují pro zákonné zástupce, bývalé zaměstnance školy, přátele školy a pozvané hosty. Je to vždy příjemně prožitý předvánoční okamžik.

Projekt EU „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“

Projekt EU „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“ – slavnostní otevření odborných učeben, nové přístavby s výtahem, zpívání na schodech – 21. 12. 2022

Dne 21. 12. 2022 se ve škole uskutečnilo slavnostní otevření odborných učeben (3 tréninkových pracovišť) a nové přístavby s výtahem. Slavnostní otevření odborných učeben a výtahu bylo spojeno s tradiční školní akcí a to vánočním zpíváním na schodech. Toto předvánoční setkání pedagogičtí pracovníci a žáci školy realizují pro zákonné zástupce, bývalé zaměstnance školy, přátele školy a pozvané hosty. Je to vždy příjemně prožitý předvánoční okamžik.
Po skončení zpívání vánočních koled byli všichni zúčastnění seznámeni s realizovaným stavebním projektem školy, byli provedeni novými odbornými učebnami, které vznikly v nevyužívaných suterénních prostorách školy, kde bývala kotelna a uhelna. Tento stavební projekt byl finančně podpořen z EU, 86. výzvy IROP – „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“, název projektu: „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“. Předpokládané celkové výdaje projektu byly ve výši 16 mil. Kč.
Stavebním projektem vznikla ve škole tři tréninková pracoviště: učebna motorických dovedností pro výuku tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy, pro nácvik rozvoje jemné a hrubé motoriky dětí a žáků, učebna praktických a grafomotorických dovedností, což je dílna pro výuku pracovního vyučování a cvičná kuchyně s cvičným bytem. Byla postavena nová boční přístavba, ve které je výtah a ke krčku budovy školy byla stavebně připojena nájezdová plošina, je tak tedy plně zajištěna bezbariérovost budovy školy. Realizovaný projekt byl stavební, jedinou součástí tohoto stavebního projektu byla vestavěná kuchyňská linka s elektrospotřebiči, vedení školy a pedagogické pracovníky tak čeká dovybavení nově vzniklých tréninkových pracovišť.
Ukončený stavební projekt byl příjemným vánočním dárkem pro děti, žáky a pedagogické pracovníky organizace.

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy