Poutníci

Dne 13. 2. 2020 se žáci 2. stupně zúčastnili skvělého koncertu bluegrassové kapely Poutníci v Kině Mže. Žákům byly představeny hudební nástroje typické pro country hudbu jako je banjo, mandolína a dobro. Poutníci nám zahráli převážně americkou country hudbu, ale nezapomněli ani na písně Michala Tučného.

Vypracoval dne: 13. 2. 2020 Pavel Kaleja

Měsíc prosinec 2019 se nesl ve znamení vánočních příprav.

Děti vyráběly čerty, vánoční stromečky, malovaly obrázky s vánoční tématikou atd.
Do školy přišli také čerti, andělé a Mikuláš. Děti navštívily Muzeum Českého lesa
a viděly Živý Betlém.

Celou školu provonělo vánoční cukroví. Poslední školní den
nám ve vánoční tvorbě pomáhali také rodiče a společně jsme si zazpívali vánoční koledy.

Vypracovala Lucie Šlapáková

„Jak se mají zvířátka v zimě“

10. prosince se žáci 1. stupně ZŠ a ZŠS zúčastnili ekologického výukového programu „Jak se mají zvířátka v zimě“. Hravou formou se seznámili s tím, jakým způsobem přečkávají zimu různí živočichové, co v zimě potřebují a jaká znamení o jejich pobytu můžeme najít. Na závěr každý žák vyrobil dobrotu pro ptáčky v podobě jablíčka se slunečnicovými semínky.

Vypracovala Lucie Šlapáková

Dudák Pavel Švanda na návštěvě ve škole.

V listopadu 2019 školou zněl neobvyklý hudební nástroj – dudy. Dudák Pavel Švanda přišel žákům 2. a 3. roč. ZŠ a žákům ze ZŠS popsat nejenom tento hudební nástroj, ale také kroj. Společně si s dětmi zazpíval písně a krásně u zpěvu na dudy hrál. Děti a paní učitelky měly možnost si vyzkoušet na dudy zahrát a zjistili, že to není vůbec snadné. Během hodiny Vv si děti Švandu dudáka krásně vybarvily a 1 obrázek dostal dudák Pavel Švanda od žáků na památku.

Vypracovala Lucie Šlapáková

Podzimní aktivity školáků

Během října a listopadu 2019 se žáci seznámili s aktivitami, které jim mohou zpříjemnit podzimní dny. Na vycházce nasbírali přírodniny – kaštany, šípky, ořechy, šišky a květiny. Z nich vyrobili loupežníky a veselé kaštany. Pouštění draků a výroba draků vlastních je velice bavila a rozzářila tváře.

Vypracovala Lucie Šlapáková