Den dětí

Dne 1. 6. 2021 žáci VI. třídy oslavili tento den výletem na Vysokou. Zde vystoupili na rozhlednu a seznamovali se s okolím Tachova.

Dále se seznamovali s rostlinami, které si fotili. Příjemný výlet zakončili konzumací zmrzliny v cukrárně ve Světcích.

Vypracovala dne 7. 6. 2021 Helena Zachová

 

 

 

 

 

Vypracovali dne: 8. 6. 2020 Helena Zachová, Pavel Kaleja

Tematické vyučování – Na obchod – 14. 5. 2021

Žáci ZŠ speciální II. třídy si s chutí zahráli NH – ,,Na obchod“. Učili se ukázat a pojmenovat druhy ovoce a zeleniny.

Připomněli si základy slušného chování v obchodě. Procvičili si počítání do pěti, deseti i dvaceti. Při pracovním vyučování natrhali papír na malé kousky a nalepili je. Vyrobili tak jablíčko a meloun.

VYCHÁZKA S ČARODĚJNICKOU KŘÍŽOVKOU – 30. 4. 2021

A opět jsou tu „ ČARODĚJNICE „


Žáci 7. třídy vyrazili v pátek 30. 4. na čarodějnickou vycházku, kterou organizovalo MKS v Tachově ve spolupráci s DDM v Tachově. Start byl u Rychty, kde si žáci vyzvedli tiskopisy s křížovkou a plánkem trasy. Cestou bylo 17 zastavení s úkoly. Děti odpovídaly na otázky, které je seznámily s tradicí – Pálení čarodějnic. U jízdárny je přivítaly opravdové čarodějnice, které pro ně měly připravené různé hry. Cíl vycházky byl v muzeu, kde žáci odevzdali vyluštěnou tajenku křížovky a za odměnu dostali drobné dárky. Všem se vycházka moc líbila.

Zapsala: Iveta Kubíčková

Malování vodou

Dne 28. dubna 2021 si žáci 3. a 4. ročníku ZŠ na hodině Vv vyzkoušeli malování vodou. Toto „zázračné malování“ se jim velice líbilo. Štětcem nanesli čistou vodu a obrázek změnil barvu.
Obrázky pak nalepili na barevný papír a dozdobili samolepkami zvířátek.
Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Ukončení vykonávání nezbytné péče o děti vybraných profesí od 12. 4. 2021

Oznámení
Ukončení vykonávání nezbytné péče o děti vybraných profesí od 12. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

 • od 12. 4. 2021 organizace ukončuje poskytování nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let v MŠ a ZŠ
 • od 12. 4. 2021 budou děti a žáci, vybraných profesí, docházet do svých kmenových škol

 

vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy

dokument zde ke stažení: Péče o děti po zrušení nouzového stavu – info

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2021/2022

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2021/2022: bez osobní přítomnosti dětí ve škole
7. dubna – 14. dubna 2021, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2020/2021.

Zákonní zástupci zašlou datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobním podáním ve škole:
• žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• kopii rodného listu dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce (v případě osobní přítomnosti zákonného zástupce u zápisu).

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 19. 4. 2021.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k

přílohy ke stažení:

Informovaný souhlas k zápisu

Jak můžete pomoci svým dětem

ZÁPIS 2021

Zápisový list

Žádost o odklad pov. školní docházky

Žádost o přijetí – 1. ročník