„Ochutnávkový koš“ – Ovoce a zelenina do škol – Školní projekt – 2021/2022

V pondělí 30. května 2022 obdrželi žáci V. třídy (4. a 5. roč.) ZŠ „Ochutnávkový koš“.

Seznámili se s různými druhy ovoce a zeleniny, naučili se je rozpoznávat také se zavázanýma očima. Dozvěděli se informace o prospěšnosti konzumace ovoce a zeleniny, dodržování hygieny při zpracování potravin a naučili se je zpracovat. Namíchaný ovocný salát s bílou ředkví a polníčkem jim velice chutnal. Během hodiny místo pojídání chipsů jedli borůvky a mango.

Za zaslaný ochutnávkový koš velice děkujeme!

Zpracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Divadelní představení v ZUŠ

V pondělí 30. května 2022 žáci 1. stupně ZŠ a 1. a 2. stupně ZŠS navštívili ZUŠ v Tachově. Shlédli dvě divadelní představení – 1. Honza a čert
a 2. Sněhurka. Divadelní představení pro nás nacvičili žáci ze ZUŠ a pohádky se jim velice povedly. Na závěr také naše žáky naučili taneček.

Mgr. Helena Frýblová, Pavel Kaleja, Dagmar Kilkovská, Mgr. Kateřina Srkalová, Bc. Lucie Šlapáková, Renata Šrejmová, Naděžda Štěpáníková

Výlet

Dne 19. 5. 2022 jsme se s družinou vydali na turistický výlet. Žáci si předem připravili pro své kamarády úkoly, které cestou plnili. Využili jsme překážek, které nás v přírodě potkaly a úspěšně je překonávali. Nechybělo občerstvení od pozorné maminky a ani zmrzlina za odměnu pro sportovce.

Turistický výlet Tachovem

V pátek 29. dubna 2022 byli žáci 1. a 2. stupně ZŠ na společném turistickém výletě Tachovem. Túra začala od Revisu ve Školní ulici, přes celé město až na sídliště
Rapotín, kde byla zastávka na velkém dětském hřišti. Zde se již třídy rozdělily, část pokračovala přes Knížecí alej, část přes alej k minerálce. Na cestě zpět k Revisu
se žáci zastavili na občerstvení v cukrárně a vychutnali si dobrou zmrzlinu. Počasí nám přálo a proto se turistický výlet velice vydařil.

Připravilii: Mgr. Helena Frýblová, Dagmar Kilkovská, Mgr. Iveta Kubíčková, Bc. Lucie Šlapáková, Naděžda Štěpáníková, Helena Zachová

Školní výlet – Techmania Science Center v Plzni

Ve středu 27. dubna 2022 se konal školní výlet do Techmanie Science Centra v Plzni. Výletu se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠS. Tématické expozice věnované vědě a technice se žákům velice líbily. Hravou formou měli žáci možnost přijít na určité technicko-přírodovědné zákonitosti. Vše si osahali a vyzkoušeli.

Interaktivní exponáty jim přiblížily určitý technický či přírodovědný princip formou vlastního prožitku – zkušenosti. Žáci také navštívili 3D Planetárium a shlédli naučný film.

Velice děkujeme za sponzorský dar, díky kterému jsme mohli zaplatit autobus a jet společně do Plzně!

Mgr. Helena Frýblová, Dagmar Kilkovská, Mgr. Iveta Kubíčková, Martina Matoušková,
Bc. Lucie Šlapáková, Renata Šrejmová, Naděžda Štěpáníková, Helena Zachová

Školní výlet – Jarní vycházka

Hodnocení:Školní výlet – Jarní vycházka – 22. 4. 2022

Žáci ZŠ speciální VII. třídy vyšli do jarní přírody pozorovat, co se venku změnilo. Na zahrádkách jsme pojmenovávali ovocné stromy. U rybníka jsme si vyprávěli o jarních květinách. Na zahradě jsme se seznámili s prací se zahradním nářadím. Vyplnili jsme pracovní list Jarní procházka. Odměnou pro všechny bylo opékání buřtíků.

Naučná stezka Světecký vrch

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 navštívili žáci 1. stupně ZŠ naučnou stezku Světecký vrch v Tachově. Stezka je zaměřena na místní geologii a je koncipována jako výlet do historie Země. Stezka je dlouhá necelé tři kilometry, je na ní umístěno 8 dřevěných stojanů s informačními tabulemi, betonový hmatový reliéf v podobě zkameněliny trilobita a dřevěná prolézačka ve tvaru dinosauří lebky. Ve dřevěném altánu si žáci odpočinuli a nasvačili se.

Celou trasou stezky žáky provázely oblíbené komiksové postavy, které vyprávěly svůj příběh a měly pro žáky i různé úkoly.

Mgr. Helena Frýblová, Dagmar Kilkovská, Bc. Lucie Šlapáková, Naděžda Štěpáníková

Lidové kroje – Polomka

Ve čtvrtek dne 7. dubna 2022 proběhl ve 4. a 5. roč. ZŠ tématický den „Lidové kroje – Polomka“.

Žáci se seznámili s lidovou tvořivostí – lidovými kroji a řemeslnou tvorbou. Shlédli videa na téma lidové kroje, oblékání kroje, popis jednotlivých částí kroje a kroje Slovenska. Byl jim představen originál slovenského kroje z vesnice Polomka. Při návštěvě muzea v Tachově viděli nejen vystavené lidové kroje, ale také pracovní nástroje, světnici a další. Poslední hodinu si kroj vybarvili podle vlastní fantazie. Tématický den byl pro žáky velice přínosný.

Zpracovala: Bc. Lucie Šlapáková