Mimořádná opatření

Bezpečnostní rada státu proto přišla s řadou mimořádných opatření. Od úterní 18. hodiny zakázala koncerty, divadla, kina, veletrhy a další akce, kam chodí víc než 100 lidí. Od středy budou zavřeny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Omezení přitom platí na dobu neurčitou.

Mimořádné opatření 1 – Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné opatření 2 – Ministerstvo zdravotnictví

Informace – Bezpečnostní rada státu

Souhlas zřizovatele s přerušením provozu MŠ

Koncem roku 2019 se naše škola zúčastnila projektu „The Global Angel Wings Project“.

Mgr. Iveta Kubíčková se zhostila vedení projektu skvěle. Vytvořila pro každou třídu šablony pírek. Pírka děti vybarvily a následně je paní Kubíčková upevnila na tabuli, která je ve vestibulu školy.

U Andělských křídel se poté většina žáků a zaměstnanců školy vyfotila a vznikla krásná koláž. Během focení jsme s dětmi diskutovali o projektu. Děti měly za úkol vyjmenovat vlastnosti, které jsou podle nich v životě důležité. Tyto jsme pak dopsali kolem
Andělských křídel.
Zde jsou slova, která děti jmenovaly: empatie, přátelství, zdraví, ohleduplnost, lidskost, pokora, úcta, klid, sounáležitost, respekt, mír, pomoc, štěstí, spokojenost, naděje, upřímnost, laskavost, spolehlivost, spravedlnost, ochrana, soucit, tolerance, radost.

Vypracovala Lucie Šlapáková

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2020/2021: 8. dubna 2020, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 14. 4. 2020.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz

Dopis Michalu Davidovi

V únoru měli žáci 3., 4. a 5. ročníku na hodině informatiky za úkol napsat dopis někomu blízkému.
Jeden z dopisů směřoval Michalu Davidovi. Dopis jsme Michalu poslali a o týden později přišla odpověď :-):

Dobrý den Lucko,

Moc děkuji za milý email a pozvání k Vám. Bohužel teď nevím, kdy budu mít cestu do okolí Tachova,
alespoň posílám poštou Erikovi CD a podepsanou fotku. Moc ho pozdravujte.

S pozdravem Michal David

Z odpovědi a z dárku měl Erik ohromnou radost, dojetím nemohl ani mluvit :-). Děti se společně vyfotily a fotky s velikánským poděkováním poslaly Michalu Davidovi. Budeme se těšit, že někdy zazvoní u našich školních dveří.

Vypracovala Lucie Šlapáková

Poutníci

Dne 13. 2. 2020 se žáci 2. stupně zúčastnili skvělého koncertu bluegrassové kapely Poutníci v Kině Mže. Žákům byly představeny hudební nástroje typické pro country hudbu jako je banjo, mandolína a dobro. Poutníci nám zahráli převážně americkou country hudbu, ale nezapomněli ani na písně Michala Tučného.

Vypracoval dne: 13. 2. 2020 Pavel Kaleja