Žádosti o informace

Informace týkající se ZŠ, ZŠ speciální, MŠ, školní družiny a školní jídelny lze získat na jednotlivých pracovištích organizace, u vedoucích pracovníků – viz. kontakty, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace se podává ústní nebo písemnou formou.