Příjem žádostí a dalších podání

Podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiné dožádání lze uskutečnit ústní nebo písemnou formou na jednotlivých pracovištích organizace, u vedoucích pracovníků – viz. kontakty.