Zápis do 1. ročníku školy

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2021/2022: bez osobní přítomnosti dětí ve škole
7. dubna – 14. dubna 2021, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2020/2021.

Zákonní zástupci zašlou datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobním podáním ve škole:
• žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• kopii rodného listu dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce (v případě osobní přítomnosti zákonného zástupce u zápisu).

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 19. 4. 2021.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí – 1. ročník

Žádost o odklad pov. školní docházky

Zápisový list

ZÁPIS 2021

Jak můžete pomoci svým dětem

Informovaný souhlas k zápisu