Zápis do 1. ročníku školy

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

ZŠ – zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona

ZŠ speciální

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2019/2020: 10. dubna 2019, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:

  • písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

  • rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 15. 4. 2019.

tel.: 374 630 231, 606 201 189

e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz

www.skolatachov.cz