Vzdělávací program

Školní vzdělávací program – „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, nám se líbí celý svět“

Ve školním roce 2015/2016 se žáci základní školy vzdělávají podle: Školního vzdělávacího programu Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 – zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, Čj.: ZŠ/574/2007

  • platnost dokumentu od 1. 9. 2007
  • dokument je k nahlédnutí v ředitelně školy

stáhněte si:

 Školní vzdělávací program ŠVP