Slavnostní otevření odborných učeben a výtahu

Dne 21. 12. 2022 se ve škole uskutečnilo slavnostní otevření odborných učeben (3 tréninkových pracovišť) a nové přístavby s výtahem. Slavnostní otevření odborných učeben a výtahu bylo spojeno s tradiční školní akcí a to vánočním zpíváním na schodech. Toto předvánoční setkání pedagogičtí pracovníci a žáci školy realizují pro zákonné zástupce, bývalé zaměstnance školy, přátele školy a pozvané hosty. Je to vždy příjemně prožitý předvánoční okamžik.

Slavnostní pasování na čtenáře

Ve středu dne 15. června 2022 byli žáci 4. a 5. roč. ZŠ v knihovně v Tachově slavnostně pasováni na čtenáře.

Před samotným pasováním však museli složit slib a přečíst ukázku z knihy. Poté obdrželi diplom a jako dárek krásnou knížku.

zde videa z akce:

a další:

a ještě:

Bc. Lucie Šlapáková, Dagmar Kilkovská